1
2
4

ใบรับรองมาตรฐาน

ช่วยเราเปลี่ยนโลกกันเถอะ

สั่งเลย

ทำไมต้องใช้ Biobaula

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Biobaula

 • สวนผสมจากพืช100%
 • ไม่มีการทดลองกับสัตว์
 • ย่อยสลายในน้ำได้ 100%
 • ลดขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ได้ 100%
 • ส่วนผสมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ 100%
 • น้ำหนักน้อย ลดน้ำหนักในการขนส่งได้ถึง 95%
 • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

น้ำยาทำความสะอาดแบบธรรมดาทั่วไป

 • มักจะใช้การทดลองกับสัตว์
 • ใช้สารเคมี ที่ไม่ค่อยปลอดภัยและมีกลิ่นแรง
 • กระบวนการย่อยสลายที่ใช้เวลานาน
 • มาพร้อมห่อพลาสติกที่แยกขยะได้ยาก
 • บรรจุภัณฑ์ภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นขวดซึ่งใช้พื้นที่และน้ำหนักที่มาก ยากแก่การขนส่ง

มาเริ่มกันทำให้ทะเลของเรากลับมาสะอาดอีกครั้งกันเถอะ