นักธุรกิจ
ถนนมึลเลอร์-ซู-บรุกค์ สตราเซอ เลขที่ 3
83052 เมืองบรุกค์มืห์ล

โทรศัพท์: +49 8062 72982-77
โทรสาร: +49 8062 72982-88
อีเมล: info@biobaula.com

หมายเลขผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม-รหัสประจำตัว ตามมาตรา 27 แห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม  DE323908076

 

การระงับข้อพิพาท

คณะกรรมการแห่งยุโรปได้มีแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (OS) ไว้ดังนี้: https://ec.europa.eu/consumers/odr. ท่านสามารถดูที่อยู่อีเมลของเราได้ในส่วนของ Impressum เราไม่เข้าร่วมและไม่มีหน้าที่เข้าร่วมการพิจารณการระงับข้อพิพาท ต่อหน้าหน่วยงานระงับข้อพิพาท สำหรับผู้บริโภค

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา

เราในฐานะผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเราในเว็บไซต์ของเรา ตามมาตรา 7 วรรค 1 แห่งกฎหมายว่าด้วยการสื่อสาร แต่อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 8 ถึง 10 แห่งกฎหมายว่าด้วยการสื่อสาร เราในฐานะผู้ให้บริการ ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับหรือที่บันทึกไว้ และไม่มีหน้าที่ค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่บ่งชี้ไปถึงกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ เรายังมีหน้าที่ในการลบหรือปิดกั้นการใช้ข้อมูลภายใต้กฎหมายพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาที่รับทราบถึงการฝ่าฝืน หากตรวจพบการฝ่าฝืน ทางเราจะลบเนื้อหานั้นออกทันที

ความรับผิดชอบต่อลิงค์

เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งทางเราไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ดังนั้นทางเราจึงไม่รับประกันในส่วนของเนื้อหา สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน ผู้ให้บริการหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์แต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบ เราได้ตรวจสอบเว็บไซต์ตอนที่มีการเชื่อมต่อกันว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่  ซึ่งในขณะที่มีการเชื่อมโยง ไม่พบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกันได้ เมื่อตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ทางเราจะทำการลบลิงค์ทันที

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาและงานบนหน้าเว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ จะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของเยอรมัน การผลิตซ้ำ การแก้ไข การเผยแพร่หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ ที่นอกเหนือจากข้อกำหนดทางลิขสิทธิ์ จำเป็นต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนหรือผู้ประดิษฐ์ การดาวน์โหลดและการทำสำเนาหน้าเว็บไซต์ อนุญาตให้เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์

ติดต่อมาได้ที่

  ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว!

  เกิดข้อผิดพลาดลองรีเฟรชและส่งแบบฟอร์มอีกครั้ง

  Office Thailand

  Bangkok
  Phone: +49 (0)8062 7251660
  Fax: +49 (0)8062 7298288
  Email: info@biobaula.com
  1/1 Ladprao101
  Soi56 Klongjan Bangkapi
  Bangkok 1024

  Office Germany

  Bruckmühl
  Phone: +49 (0)8062 7251660
  Fax: +49 (0)8062 7298288
  Email: info@biobaula.de
  Müller-zu-Bruck-Straße 3
  83052 Bruckmühl
  Germany