1. การป้องกันข้อมูล

ข้อเสนอแนะทั่วไป

ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ มีเพื่อให้ท่านทราบว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนตัวก็คือข้อมูลทั้งหมด ที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ท่านสามารถดูข้อมูลเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ ในการแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งจะอยู่ใต้ข้อความนี้

การรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา

ใครเป็นผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา?

การประมวลผลข้อมูลของเว็บไซต์จัดทำโดยผู้ที่ควบคุมเว็บไซต์ ท่านสามารถดูข้อมูลการติดต่อของผู้ควบคุมเว็บไซต์ได้ ใน Impressum ของเว็บไซต์ของเรา

 

ทางเราได้ข้อมูลจากท่านมาอย่างไร?

ข้อมูลของท่านจะถูกรวบรวม เมื่อท่านแจ้งข้อมูลมาให้ทางเราทราบ เช่น ข้อมูลที่ท่านใส่ลงไปในแบบฟอร์มสำหรับการติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ จะถูกเก็บรวมรวมโดยอัตโนมัติจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา  ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทางเทคนิค (เช่น เว็บเบราเซอร์อินเตอร์เน็ต, ระบบปฏิบัติการที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือ เวลาในการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์) การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เรานำข้อมูลของท่านไปทำอะไร?

ข้อมูลบางส่วนถูกรวบรวมเพื่อการใช้งานของเว็บไซต์ที่ปราศจากข้อผิดพลาด ส่วนข้อมูลอื่นๆ สามารถถูกนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์อะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน?

ท่านมีสิทธิ์ทุกเมื่อที่จะสอบถามถึงที่มา ผู้รับ และจุดประสงค์ของข้อมูลส่วนตัวของท่านที่มีการบันทึกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นท่านยังมีสิทธิ์เรียกร้องให้มีการแก้ไข การปิดกั้น หรือการลบข้อมูลเหล่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหน้า Impressum  ท่านมีสิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบได้

เครื่องมือการวิเคราะห์ และ เครื่องมือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ทางระบบสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน เป็นสถิติได้ ส่วนใหญ่จะถูกจัดโดยการใช้คุ้กกี้ [Cookies] และโปรแกรมวิเคราะห์ การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านโดยทั่วไปแล้วจะไม่ถูกระบุชื่อ; พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตนี้จะไม่สามารถตรวจสอบกลับไปยังท่านได้ ท่านสามารถปฏิเสธการวิเคราะห์นั้นได้ และสามารถป้องกันไม่ให้มีการวิเคราะห์ โดยไม่ได้ใช้งานเครื่องมือบางอย่าง ท่านสามารถดูรายละเอียดนโยบายการป้องกันข้อมูล ได้ที่หัวข้อ “โมดูลของบุคคลที่สาม และ เครื่องมือการวิเคราะห์”

ท่านสามารถปฏิเสธการวิเคราะห์นี้ได้ ทางเราจะให้ข้อมูลแก่ท่าน เกี่ยวกับวิธีการคัดค้านในคำแถลงนโยบายการป้องกันข้อมูล

 

2. ข้อเสนอแนะทั่วไป และ ข้อมูลอันจำเป็น

การป้องกันข้อมูล

เจ้าของเว็บไซต์จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเข้มงวด ทางเราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเป็นความลับ และตามข้อบังคับเรื่องการป้องกันข้อมูลตามกฎหมาย รวมถึงตามนโยบายการป้องกันข้อมูลนี้

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ จะถูกรวบรวมไว้ ข้อมูลส่วนตัวก็คือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ นโยบายการป้องกันข้อมูลนี้ชี้แจงว่า เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง และ เราจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำอะไร ทั้งนี้รวมถึงวิธีการและจุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล

ทางเราขอชี้แจงว่า การถ่ายโอนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อาจเกิดการละเมิดของระบบความปลอดภัย (ตัวอย่าง เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล) นั้นจะไม่สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่สามได้อย่างสมบูรณ์

ข้อมูลของบุคคลที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นี้คือ:

มาคุส วิงเคลอร์

นักธุรกิจ
ถนนมึลเลอร์-ซู-บรุกค์ สตราเซอ เลขที่ 3
83052 เมืองบรุกค์มืห์ล

โทรศัพท์: +49 8062 72982-77
โทรสาร: +49 8062 72982-88
อีเมล: info@biobuala.com

ผู้รับผิดชอบ คือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่กระทำการตัดสินใจเพียงลำพัง หรือร่วมกันกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับจุดประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว (ตัวอย่าง เช่น ชื่อ, อีเมล และ อื่นๆ)

การเพิกถอนการยินยอมของท่านต่อการประมวลผลข้อมูล

กระบวนการต่างๆ ของการประมวลผลข้อมูล จะเป็นไปก็ต่อเมื่อไดัรับการยินยอมที่ชัดเจนจากท่านเท่านั้น ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมที่ให้ไว้ได้ทุกเมื่อ ท่านสามารถแจ้งอย่างไม่เป็นทางการมาหาเราได้ ทางอีเมล การประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอนนั้น ยังคงมีผลถูกต้องตามกฏหมาย

 

สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีการละเมิดกฎหมายทางการป้องกันข้อมูล ผู้เสียหายมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายทางการป้องกันข้อมูล จะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการป้องกันข้อมูลแห่งรัฐ ของรัฐที่บริษัทของเราตั้งอยู่ รายชื่อของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการป้องกันข้อมูลและข้อมูลการติดต่อ สามารถดูได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์เรียกร้องให้มีการส่งมอบข้อมูล ที่ทางเราจัดการแบบอัตโนมัติ ซึ่งถูกจัดการตามการยินยอมของท่าน หรือตามข้อตกลง ให้แก่ท่านหรือบุคคลที่สาม โดยส่งในรูปแบบที่สามารถประมวลผลได้ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าหากท่านต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบอีกคน  จะดำเนินการให้ตราบเท่าที่เป็นไปได้ในทางด้านเทคนิค

ระบบการเข้ารหัสลับแบบ SSL หรือ TLS

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่เป็นความลับ ตัวอย่าง เช่น การสั่ง และ ข้อซักถาม ที่ท่านส่งมาหาเราในฐานะผู้ดูแลเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้จะใช้ระบบการเข้ารหัสลับแบบ SSL หรือ TLS การเชื่อมต่อแบบผ่านรหัส ท่านสามารถสังเกตได้ ตรงแถบของที่อยู่เว็บไซต์จะเปลี่ยนจาก “http://” เป็น “https://” และจะมีสัญลักษณ์ลูกกุญแจปรากฎอยู่บนแถบเบราเซอร์ เมื่อระบบการเข้ารหัสลับแบบ SSL หรือ TLS ถูกทำงาน บุคคลที่สามจะไม่สามารถอ่านข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เราได้

การดำเนินการทางการเงินแบบเข้ารหัสบนเว็บไซต์

หากท่านได้ทำสัญญากับเรา ท่านมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการชำระเงินของท่านมาให้แก่เรา (ตัวอย่าง เช่น หมายเลขบัญชีสำหรับการหักบัญชีอัตโนมัติ) ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจำเป็นสำหรับการจัดการรายการชำระ

การชำระที่ผ่านวิธีการชำระเงินแบบทั่วไป (บัตรVisa/บัตรMasterCard, บริการหักเงินจากบัญชีอัตโนมัติ) จะผ่านการเชื่อมต่อระบบการเข้ารหัสแบบ SSL หรือ TLS เท่านั้น การเชื่อมต่อแบบผ่านรหัส ท่านสามารถสังเกตได้ ตรงแถบของที่อยู่เว็บไซต์จะเปลี่ยนจาก “http://” เป็น “https://” และจะมีสัญลักษณ์ลูกกุญแจปรากฎอยู่บนแถบเบราเซอร์

เมื่อมีการสื่อสารแบบเข้ารหัสลับ บุคคลที่สามจะไม่สามารถอ่านข้อมูลการชำระเงินที่ท่านส่งมาให้เราได้

 

การให้ข้อมูล, การปิดกั้น, การลบ

ภายใต้ขอบเขตของข้อบังคับทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิ์ทุกเมื่อที่จะขอข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่บันทึกไว้ ที่มาของข้อมูล และผู้รับ รวมไปถึงจุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนสิทธิ์ในการขอแก้ไข ปิดกั้น หรือลบข้อมูลเหล่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ใน Impressum

การปฏิเสธโฆษณาทางอีเมล

ทางเราปฏิเสธการนำข้อมูลการติดต่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เรามีหน้าที่ที่จะเปิดเเผย มาใช้เพื่อส่งโฆษณาให้แก่เรา ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่ทางเราได้รับข้อมูลส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่น สแปมเมล

3. ผู้รับมอบหมายหน้าที่การป้องกันข้อมูล

ผู้รับมอบหมายหน้าที่การป้องกันข้อมูลตามกฎหมาย

ทางเราได้แต่งตั้งผู้รับมอบหมายหน้าที่การป้องกันข้อมูลสำหรับบริษัทของเรา

ข้อมูลตามมาตรา 5 แห่งกฎหมายว่าด้วยการสื่อสาร

มาคุส วิงเคลอร์

ติดต่อมาได้ที่

  ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว!

  เกิดข้อผิดพลาดลองรีเฟรชและส่งแบบฟอร์มอีกครั้ง

  Office Thailand

  Bangkok
  Phone: +49 (0)8062 7251660
  Fax: +49 (0)8062 7298288
  Email: info@biobaula.com
  1/1 Ladprao101
  Soi56 Klongjan Bangkapi
  Bangkok 1024

  Office Germany

  Bruckmühl
  Phone: +49 (0)8062 7251660
  Fax: +49 (0)8062 7298288
  Email: info@biobaula.de
  Müller-zu-Bruck-Straße 3
  83052 Bruckmühl
  Germany